​Thermozell

Etageadskillelser me​d bjælkelag

Thermozell er perfekt ved træbaserede etageadskillelser

·​ved renovering af ældre etageejendomme, hvor bygningerne ikke er dimensioneret til at håndtere vægt

·​i nybyggeri, hvor bjælkelag anvendes

Nemt at arbejde med

Thermozell er betydeligt lettere end beton (1/5 af vægten) og kan pumpes ind på etagerne. Det gør arbejdet mere end 5 gange så hurtigt som ved traditionelle løsninger. Det er tilmed enklere, at lave et sikkert og tæt vådrum.

Samlet vægt fastholdes

I forhold til traditionel renovering af bjælkelagskonstruktioner, er Thermozell en langt lettere løsning.​

Ved renovering fjernes indskudsleret og erstattes med Thermozell. Da leret vejer det samme, eller mere, end Thermozell og spartellaget, tilføjes der ikke vægt. I stedet fastholdes den samlede vægt.

Endnu bedre brand- og lydegenskaber

Thermozell kan med fordel erstatte indskudsler. Produktet er kategoriseret i brandklasse A2 og dermed totalt ubrandbart. Samtidigt opnås en lydisolerende effekt, der ligger ca. 10 dB lavere end bygningsreglementets krav på 53 dB. En så høj lydisolering kan ellers traditionelt kun opnås ved hjælp af et lydloft.​

Etageadskillelser med betondæk

Et af de mest oplagte anvendelsesområder er etageadskillelser i beton, hvor Thermozell anvendes som undergulv – enten med eller uden gulvvarme. Der er typisk tale om huldækelementer i nyere bygninger, men det kan også være på filigrandæk og insitustøbte dæk.

Mange fordele

Thermozell fungerer som et flydende isoleringsprodukt, hvor man undgår kuldebroer og får en meget lydisolerende konstruktion. Pudslaget erstattes af Thermozell, og rørinstallationer isoleres herved naturligt, så rørisolering kan spares væk. Fald på afløb gøres desuden nemmere, og produktet er herudover vandskadestabilt.

Ideelt til gulvvarme

Thermozell giver en af de mest komfortable varmefordelinger og er oplagt, når der ønskes gulvvarme mod underliggende rum.​

Gulvvarme monteret oven på Thermozell har 4-5 gange hurtigere reaktionsevne end traditionelt beton, fordi varmeslangerne kommer ovenpå og varmen derved fastholdes i de øverste 4 cm. Den ideelle indbygningshøjde for Thermozell er 50-70 mm ved indbygning på betondæk (både terræn- og etagedæk). Ved særlige krav kan indbygges styropor isolering, og der kan ligeledes indbygges lydmåtter, hvor det er påkrævet.​

​Parkeringsdæk

Thermozell har indbygget kondensisolering, og er dermed oplagt til hårdt belastede udearealer så som parkeringshuse, broer, henover veje, dæk, henover parkeringskældre i det fri og dæk på toppen af fx shoppingcentre.

Se parkeringsdæk skitse

Indbygget membran og kondenssikring

Thermozells parkeringsdækløsning er både hurtigere at udføre, lettere i vægt og nemmere at vedligeholde sammenlignet med traditionelle løsninger i beton.

Traditionelt projekteres med bromembraner og kondenssikring for at undgå at

  1. fugt kommer ind i betonen, hvorved det sprænger
  2. der skabes kondens
På betonkonstruktioner i det fri er Thermozell kondensisolerende, hvorved særskilt kondensisolering på undersiden kan undgås.

Nemmere vedligehold og reparation

Parkeringsdæk bliver ofte utætte og det kan være vanskeligt og dermed kostbart at udbedre skaderne. Med Thermozell er deckshield’ets fugtmembran øverst og dermed frit tilgængelig. Derfor er det nemt at finde og reparere evt. skader. Deckshieldet, som består af polyuretan, er fuldstændig tæt.

Høj trykstyrke

Teknologisk Institut anbefaler Thermozell, som en solid og sikker løsning med lave vedligeholdelsesomkostninger i dækkets levetid, sammenlignet med andre løsninger.

Tests fra Teknologisk Institut og Betoncentret har vist særdeles gode resultater. En mockup-model af parkeringsdækløsningen er blevet prøvebelastet. Ved prøvning på mock-up´en er udelukkende anvendt 100 x 100 mm kvadrat som trykplade. Til trods for dette, opnås en styrke på 230 kN belastet til brud, hvilket er væsentligt højere end kravet (kategori G krav: 45 kN pr. hjul med en forudsat lastfordeling på 200 x 200 mm kvadrat).

Tage og tagterrasser

Nybyggeri og renovering

Mange drømmer om udeliv på en tagterrasse på toppen af deres ejendom. Ved renovering af tage og tagterrasser er der mange fordele ved at anvende Thermozell i processen, og ikke mindst – penge at spare. Ved nybyggeri er det oplagt at udnytte tagarealet af en bygningen til terrasse for at øge brugsværdien og værdien af bygningen.​

Bedre varmeøkonomi

Ved at omdanne tagarealet til tagterrasse med Thermozell, isoleres samtidig tagkonstruktionen, hvorved komfort og varmeøkonomi i de øverste lejligheder forbedres betragteligt. Samtidig opnås gevinster for klimaet.

Arbejdsgange lettes og penge spares

Thermozell er cementbaseret, så hele tagterrassen støbes som én sammenhængende konstruktion, der har fat i dækket. Derved slipper man for at etablere befæstelser, typisk for hver 20 cm.

Thermozell pumpes ud og placeres med fald, hvori der placeres almindelig pladeisolering, som er væsentligt billigere og hurtigere at fremstille end den traditionelle kileskårede flamingoisolering.
Thermozell er desuden så modstandsdygtig, at tagpap kan brændes direkte her på. Derved kan flammepap spares væk, og aftræksstyrken bliver 3-4 gange så høj som ved alm. beton

​Terrændæk

Alt i én løsning

Thermozell er oplagt til grundopbygninger, hvad enten det er bolig, erhverv eller andet.

Udskiftning af gulve i ældre bygninger er ofte forbundet med mange overvejelser. Gulvene er typisk udført som strøgulve, ofte med en ubetydelig eller ingen isolering under terrændækket. Ofte er der end ikke et kapilarbrydende lag under terrændækket, ligesom der ikke er udført kuldebrosisolering mellem terrændæk og fundament. Energiforbedringer og efterisoleringer kan derfor på ganske få uger give fugtproblemer og dermed danne grobunde for skimmelvækst under det nye gulv. Thermozell løser alle disse udfordringer.

4-5 gange hurtigere varme-kulde reaktionsevne

Thermozell monteres direkte på styropor isoleringen. Ved nybyggeri med gulvvarme overflødiggøres dermed armeringsnet til at binde varmeslangerne. Gulvvarme monteret i Thermozell har 4-5 gange hurtigere reaktionsevne end traditionelt beton, fordi varmeslangerne kommer ovenpå og varmen derved holdes i de øverste 4 cm. tyndpuds, som har bedre varmefordeling end beton.

Anbefalet af forsikringsselskaber

Som klimasikring er Thermozell oplagt. Ovenpå Thermozell monteres svømmende topgulve, og gulvvarmen er indstøbt direkte i tyndpudsen ovenpå Thermozell, så den ikke påvirkes ved vandskade. Derfor bliver kun topgulvet påvirket, og undergulvet skal blot tørre op – så er underkonstruktionen som før vandskaden.

​Det skaber tryghed og minimerer skadernes omfang, hvilket er årsagen til, at forsikringsselskaber anbefaler brug af Thermozell ifm. klimasikring.

Info & administration

BygEnergi ApS

Hybenvej 11
6100 Haderslev

CVR: 33353936

Produktion i København & Roskilde

Slæggerupvej 105

4000 Roskilde

el installatør

Martin Balmer
​Tlf.: 22 53 20 28

E-mail: mb@bygenergi.dk

kontakt

Torben Petersen

Tlf.: 53 54 50 59

E-mail: info@bygenergi.dk

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.

Bygenergi ApS - Entreprenørfirmaet du har brug for