​Kælderrenovering

​I de senere år er der kommet fokus på de eksisterende kældere, hvor der er en stigende tendens til, at kælderen inddrages i boligen. Dette har medført, at vores kunder har ønsket at forbedre deres kældre og vi har derfor haft en del kældre projekter, således at vi har oparbejdet står erfaring i denne type af projekter.

​Processen er ofte at kunderne ønsker højere loftshøjde samt isoleret gulv. For at kunne gøre dette er det som reel nødvendig at understøbe eksisterende sokkel, for at få plads til isolering under betonen

Kælder projekter

Teglvænget

Fundamenterne er blevet understøbt samt krybekælderen er blevet udgravet, Efterfølgende støbes der nyt terrændæk.​

Sølystparken

Total renovering af villa. Herunder blev der understøbt i kælderen, hvor der blev lavet et nyt badeværelse.

Nordre strandvej

Renovering af sommerhus, hvor de eksisterende fundamenter er blevet understøbt samt gulvet er sænket. Derudover er der etableret et nyt badeværelse i kælderen. Der er blevet etableret dræn med pumpebrønd omkring kælderen

Østerbro

Renovering af byhus, hvor de eksisterende fundamenter er blevet understøbt samt gulvet er sænket. Derudover er der etableret et nyt badeværelse i kælderen. Der er blevet etableret dræn med pumpebrønd omkring kælderen

Haderslev

Renovering af villa, hvor de eksisterende fundamenter er blevet understøbt samt gulvet er sænket. Derudover er der etableret et nyt badeværelse i kælderen. De eksisterende vægge er blevet isoleret med pir isolering og efterfølgende er der opbygget nye væge i gasbeton.

Firkløvervej

Renovering af kælder, hvor fundamenterne er blevet understøb. Derudover er der lavet en tilbygning med kælder, hvor der er lavet et nyt badeværelse.

Info

BygEnergi ApS

CVR: 33353936

Administration

Hybenvej 11
6100 Haderslev

Produktion i København & Roskilde

Slæggerupvej 105

4000 Roskilde

kontakt

Bygenergi ApS - Entreprenørfirmaet du har brug for