Kompetencer

Hovedentreprise

​Bygenergi har stor erfaring med udføring af hovedentrepriseopgave, hvor vi bruger erfarne medarbejder, som er vant til at styre de forskellige entrepriser, til stor tilfredshed for vores kunder. Vores kompetencer er især indenfor energi renovering, renovering af boliger, facade projekter samt tagprojekter.

Kloak

Bygenergi er som autoriseret kloakvirksomhed geret til at løse alle former og størrelser af kloakarbejde, om det drejer sig om sandfangsbrønde ,faskine, højvandslukkere eller dræn, som kan være en god løsning ved de tiltagende regn mængder. På grund af den stigende regnvandsmængde er Bygenergi ved at opbygge viden og erfaring inden for LAR (lokal Afledning af Regnvand), som vi mener, vil være en af de bedste løsningsmodeller til de tiltagende klimaforandringer.

I løbet af de kommende år skal en del af ejendommene i det åbne land forbedre deres spildevandsforhold. Det kan ske gennem etablering af en form for spildevandsrensning på ejendommen. Det kan være gennem nedsivningsanlæg, minirenseanlæg eller pileanlæg.

Anlæg

Bygenergi har gennem en årrække opbygget stor ekspertise indenfor anlægsopgaver. Derfor vil Bygenergi være en naturlig sparringspartner i fremtidige anlægsprojekter. På grund af klimaforandringerne kræver det også at anlægsarbejdet kan håndtere ekstra nedsivning af regnvand og vi ser det derfor som en stor fordel, at vi kan udvikle LAR (lokal håndtering af regnvand) projekter i mellem vores kloak og anlægs sektioner. Nedsivningen af vandet kan bruges aktivt til glæde for børn og planter i haverne.

Murer

I kraft af erfaring med de mange gennemførte facadeprojekter, har vi opnået stor dygtighed i faget, denne kompetence bruges også ved mindre projekter, hvor vi har stor erfaring med tilbygninger, pudsning af facader, samt flisearbejde i forbindelse med badeværelser.

Kælderprojekter

I de senere år er der kommet fokus på de eksisterende kældere, hvor der er en stigende tendens til, at kælderen inddrages i boligen. Dette har medført, at vores kunder har ønsket at forbedre deres kældre og vi har derfor haft en del kældre projekter, således at vi har oparbejdet står erfaring i denne type af projekter.

Processen er ofte at kunderne ønsker højere lofthøjde samt isoleret gulv. For at kunne gøre dette er det som reel nødvendig at understøbe eksisterende sokkel, for at få plads til isolering under betonen.

Taglejligheder

Prisernes himmelflugt på boliger i starten af det nye årtusind, samt mangel på boliger i de store byer har medført, at der har været en tendens til tag etagerne er blevet inddraget til bolig. Derfor har vi i de senere år oparbejdet en god erfaring i tagprojekterne. Dette gælder både taglejligheder eller tagterrasser.

EL

Bygenergi er som autoriseret el virksomhed geret til at løse alle former og størrelser af el arbejder.

Vores el-installatør har stor erfaring og kompetencer. Vi kan bl.a. hjælpe dig med, Udskiftning af eltavler, El-renovering, Eleftersyn, Energioptimering af el-installationer, Belysning, Intelligente el-installationer og Netværksinstallationer.

Info & administration

BygEnergi ApS

Hybenvej 11
6100 Haderslev

CVR: 33353936

Produktion i København & Roskilde

Slæggerupvej 105

4000 Roskilde

el installatør

Martin Balmer
​Tlf.: 22 53 20 28

E-mail: mb@bygenergi.dk

kontakt

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.

Bygenergi ApS - Entreprenørfirmaet du har brug for